Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

ul. Główna 38
62-580 Grodziec
powiat: koniński
tel. (63) 246 31 40

NIP: 665 223 82 45
Regon: 00 37 30 325

Godziny pracy: pon.-pt. 7.30-15.30

e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl
Adres strony internetowej : www.grodziec.gopsinfo.pl

Kierownik

Kinga Krysiak

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy GOPS

Pracownicy socjalni

1. Anna Osman - specjalista pracy socjalnej
2. Wiesława Perczyńska - specjalista pracy socjalnej

3. Arkadiusz Woźniak - pracownik socjalny                                                                                                                                  

Dział Funduszu Alimentacyjnego

1. Aneta Torczyńska - inspektor

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

1. Anna Osman - specjalista pracy socjalnej

2. Wiesława Perczyńska - specjalista pracy socjalnej

3. Arkadiusz Woźniak - pracownik socjalny

Dział Stypendiów i Zasiłków Szkolnych

1. Anna Osman - specjalista pracy socjalnej
2. Wiesława Perczyńska - specjalista pracy socjalnej
3. Arkadiusz Woźniak - pracownik socjalny
 

Wydawanie i obsługa Kart Dużej Rodziny

1. Anna Cegielska

Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny

1. Anna Cegielska

Usługi Opiekuńcze

1. Zdzisława Adamek - Starszy opiekun
2. Iwona Rezler - Starszy opiekun
3. Monika Kiełbowicz - Opiekunka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu

1. Joanna Rowińska - Przewodnicząca Komisji
2. Wiesława Perczyńska - Sekretarz Komisji
3. Marianna Markiewicz - Członek Komisji
4. Wanda Latańska- Członek Komisji
5. Zdzisław Pilarczyk - Członek Komisji
6. Adrian Szczepaniak - Członek Komisji
 

Zespół Interdyscyplinarny

1. Jadwiga Kotwas - Przewodnicząca Zespołu, pracownik GOPS-u
2. Kinga Krysiak- Członek zespołu, kierownik GOPS-u
3. Wiesława Perczyńska - Członek zespołu, pracownik GOPS-u
4. Anna Osman - Członek zespołu, pracownik GOPS-u
5. Adrian Szczepaniak - Członek zespołu, dzielnicowy z tereny Gminy w Grodźcu
6. Grażyna Orkowska - Członek zespołu, pedagog szkolny
7. Dorota Skurzewska - Członek zespołu, kurator sądowy
8. Wanda Latańska - Członek zespołu, pielęgniarka środowiskowa

Obsługa administracyjna

1. Agata Koziarska - pomoc administracyjna

2. Marcin Nowakowski - pomoc administracyjna