Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Zespół Interdyscyplinarny

Data publikacji: 2020-07-20

1.Kinga Krysiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
2.Wiesława Perczyńska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w Grodźcu,
3. Arkadiusz Woźniak - pracownik socjalny, Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,
4.Anna Osman -pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
5.Karol Dryjer-dzielnicowy z terenu gminy Grodziec,
6.Sławomir Majkowski - dzielnicowy z terenu gminy Grodziec,                                                                                       

7.Grażyna Orkowska - pedagog szkolny,
8.Dorota Skurzewska - kurator sądowy,
9.Wanda Latańska - pielęgniarka środowiskowa,

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2019-03-27

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

plakat kampanii

OŚRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Data publikacji: 2019-03-26

czynny od 7.30 - 15.30

UL. KOŚCIELNA 46, 62-561 ŚLESIN
tel: 63 270 44 30, fax:63 270 51 26

TELEFON INTERWENCYJNY: 512 493 486 ( 15.30 -22.00 )

Kierownik: mgr Jacek Biskupski
jacek.biskupski@pcpr.konin.pl

Starszy pracownik socjalny: mgr Agnieszka Korytkowska
agnieszka.korytkowska@pcpr.konin.pl