Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Tel: 63 248 55 00
Fax: 63 306 70 05
e-mail: ug@grodziec.pl

http://www.grodziec.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax 63 243-03-06
e-mail: sekretariat@pcpr.konin.pl

http://www.pcpr.konin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel.: +48 63 24-77-800
fax.: +48 63 24-77-801
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl

http://konin.praca.gov.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl