Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Tel: 63 248 55 00
Fax: 63 306 70 05
e-mail: ug@grodziec.pl

http://www.grodziec.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax 63 243-03-06
e-mail: sekretariat@pcpr.konin.pl

http://www.pcpr.konin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel.: +48 63 24-77-800
fax.: +48 63 24-77-801
e-mail: poko@praca.gov.pl; pup@pup.konin.pl

http://konin.praca.gov.pl

Urząd Skarbowy w Koninie

ul. Zakładowa 7a
62-510 Konin
tel: 63 24 56 877
fax. 63 24 56 871
e-mail: us.konin@mf.gov.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl