Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data publikacji: 2021-06-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1876 t.j., Dz.U.2020.2369, Dz.U.2021.794, Dz.U.2021.803.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (plik pdf 542KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji: 2021-09-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1057 t.j., Dz.U.2019.2020, Dz.U.2021.1038, Dz.U.2021.1243, Dz.U.2021.1535.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (plik pdf 275KB)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2021-07-15

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1249 t.j.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (plik pdf 101KB)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data publikacji: 2021-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.821 t.j., Dz.U.2021.159, Dz.U.2021.1006.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plik pdf 566KB)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data publikacji: 2020-05-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.685 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (plik pdf 181KB)

UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Data publikacji: 2019-01-04

Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007

Załączniki:

  1. UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (plik pdf 125KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data publikacji: 2018-07-05

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752, Dz.U.2018.2411, Dz.U.2019.967.

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (plik pdf 98KB)