Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Harmonogram wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w roku 2022 roku.

Harmonogram wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
w roku 2022 roku.


 


 

Lp.

Miesiąc

Data wypłaty: Świadczenie wychowawcze 500+

Data wypłaty:

Świadczenia rodzinne

Data wypłaty: zasiłki stałe okresowe i celowe, fundusz alimentacyjny

1

Styczeń

24.01.2022 r.

25.01.2022 r.

26.01.2022 r.

2

Luty

23.02.2022 r.

24.02.2022 r.

25.02.2022 r.

3

Marzec

23.03.2022 r.

24.03.2022 r.

25.03.2022 r.

4

Kwiecień

25.04.2022 r.

26.04.2022 r.

27.04.2022 r.

5

Maj

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.

6

Czerwiec

-

24.06.2022 r.

27.06.2022 r.

7

Lipiec

-

25.07.2022 r.

26.07.2022 r.

8

Sierpień

-

25.08.2022 r.

26.08.2022 r.

9

Wrzesień

-

26.09.2022 r.

27.09.2022 r.

10

Październik

-

25.10.2022 r.

26.10.2022 r.

11

Listopad

-

24.11.2022 r.

25.11.2022 r.

12

Grudzień

-

14.12.2022 r.

15.12.2022 r.


 

Daty wskazane w harmonogramie są datami planowanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organu przyznającego świadczenia.


 

Terminy wypłat świadczeń w 2021 r

Harmonogram wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
w roku 2021 roku.


 


 

Lp.

Miesiąc

Data wypłaty: Świadczenie wychowawcze 500+

Data wypłaty:

Świadczenia rodzinne

Data wypłaty: zasiłki stałe okresowe i celowe, fundusz alimentacyjny

1

Styczeń

25.01.2021

26.01.2021

26.01.2021

2

Luty

23.02.2021

24.02.2021

25.02.2021

3

Marzec

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

4

Kwiecień

22.04.2021

23.04.2021

26.04.2021

5

Maj

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

6

Czerwiec

23.06.2021

24.06.2021

25.06.2021

7

Lipiec

22.07.2021

23.07.2021

26.07.2021

8

Sierpień

24.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

9

Wrzesień

23.09.2021

24.09.2021

27.09.2021

10

Październik

22.10.2021

25.10.2021

26.10.2021

11

Listopad

24.11.2021

25.11.2021

26.11.2021

12

Grudzień

14.12.2021

15.12.2021

16.11.2021


 

Daty wskazane w harmonogramie są datami planowanymi i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organu przyznającego świadczenia.


 

Terminy wypłat świadczeń

Planowane terminy wypłat świadczeń wypłacanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Styczeń2020 r.
27.01.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Luty 2020 r.
26.02.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Marzec 2020 r.
26.03.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Kwiecień 2020 r.
27.04.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Maj 2020 r.
26.05.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Czerwiec 2020 r.
26.06.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Lipiec 2020 r.
27.07.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Sierpień 2020 r.
26.08.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Wrzesień 2020 r.
25.09.2019 r. - Fundusz Alimentacyjny
28.09.2020 r. Zasiłki stałe, okresowe i celowe

Październik 2020 r.
26.10.2020 r. -Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Listopad 2020 r.
26.11.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny

Grudzień 2020 r.
17.12.2020 r. - Zasiłki stałe, okresowe i celowe, Fundusz Alimentacyjny