Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Szczepieniobus w Grodźcu

Data publikacji: 2021-10-13

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 19 października 2021 r. w godz. 9:00-17:00 na Placu targowym „Mój Rynek” w Grodźcu zostanie utworzony mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.

Wystarczy tylko dowód osobisty, nie jest wymagana rejestracja.

Gmina Grodziec zapewni transport osobom niepełnosprawnym oraz niemogącym samodzielnie dotrzeć do punktu szczepienia przeciwko Covid-19. Pomoc w transporcie dotyczy mieszkańców gminy Grodziec. Jeśli masz problem z dotarciem do punktu szczepienia wystarczy zadzwonić pod nr. tel. 570 005 303. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2021 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Szczepieniobus w Grodźcu

Nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2021 - Moduł II

Data publikacji: 2021-09-27

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków do programu Aktywny Samorząd 2021 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, na semestr 2021/2022 , który jest finansowany ze środków PFRON. Wszystkie informację są dostępne:  

http://www.pcpr.konin.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-kolejny-semestr-w-ramach-pr-aktywny-samorzad-modul-ii-2

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW: http://www.pcpr.konin.pl/system-obslugi-wsparcia-sow 

By móc złożyć wniosek należy posiadać PROFIL ZAUFANY bądź podpis elektroniczny.  Profil Zaufany można potwierdzić również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pokój 468.

W razie pytań proszę o kontakt z Zespołem ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tel. 63 243 03 10 bądz 63 246 50 68.

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2021-09-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Informujemy, że w dniu 30 września 2021r. (czwartek) będzie wydawana kolejna partia żywności. Żywność będzie wydawana na targowisku w Grodźcu.

Osoby biorące udział w programie zostaną indywidualnie, telefonicznie poinformowane o godzinie odbioru żywności z targowiska w Grodźcu.

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby odbierające żywność obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcją rąk przy wejściu.

Należy posiadać własną torbę/karton na otrzymaną żywność.

Mobilny Punkt Spisowy

Data publikacji: 2021-08-30

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Informujemy, że w dniu 9 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00, 16 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00, 23 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 i 30 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Stypendia szkolne

Data publikacji: 2021-08-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o możliwości składania wniosków na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2021/2022
1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327) wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,  a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są: 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie  z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej. 3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium. 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego. 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym. 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.  
3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu  ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40. 4. Druki do pobrania w zakładce druki - stypendia i zasiłki szkolne.  
/-/ Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (plik pdf 162KB)
 2. oświadczenie 1 (plik pdf 181KB)
 3. oświadczenie 2 (plik pdf 132KB)
 4. Rozliczenie stypendium (plik pdf 222KB)

Świadczenia rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-24

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38
(tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze strony internetowej GOPS: www.grodziec.gopsinfo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13 lub 733 404 252.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Spis Powszechny

Data publikacji: 2021-08-23

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00-18:00 na Placu ks. abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu będzie możliwość dokonania spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

Mobilny punkt szczepień w Grodźcu

Data publikacji: 2021-08-20

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00-18:00 na Placu ks. abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu zostanie utworzony mobliny punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.

Wystarczy tylko  dowód osobisty, nie jest wymagana rejestracja.

Gmina Grodziec zapewni transport osobom niepełnosprawnym oraz niemogącym samodzielnie dotrzeć do punktu szczepienia przeciwko Covid-19. Pomoc w transporcie dotyczy uprawnionych mieszkańców gminy Grodziec. Jeśli masz problem z dotarciem do punktu szczepienia wystarczy zadzwonić pod nr. tel. 570 005 303. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


 

Mobilny punkt szczepień w Grodźcu

RAJD ROWEROWY - 28.08.2021 r.

Data publikacji: 2021-08-18

RAJD ROWEROWY - 28.08.2021 r.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-08-13

Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00 i 24 sierpnia 2021 roku (wtorek) w godzinach od 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Promocja szczepień przeciw SARS-CoV-2

Data publikacji: 2021-08-11

Wójt Gminy Grodziec informuje, że podczas organizowanego „Muzykobrania 2021” w miejscowości Królików w dniu 15 sierpnia 2021 r. oraz Pikniku Motocyklowego w dniu 21 sierpnia 2021 r. będzie utworzone stanowisko dedykowane promocji szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w którym będzie można:

- Uzyskać wiarygodne informacje na temat szczepień.

- Dowiedzieć się jak i gdzie się zaszczepić oraz jak uzyskać certyfikat szczepień.

- Uzyskać numery telefonów na infolinię dedykowaną szczepieniom i dowozem na szczepienia w gminie Grodziec.

- Zarejestrować się na szczepienie.

- Umówić dowóz dla osób niepełnosprawnych legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności o kodzie R lub N lub odpowiednio posiadającym I grupę z w/w schorzeniami, a także dla osób posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.

- Uzyskać aktualne informacje na temat poziomu wyszczepienia w gminie Grodziec.

- Uzyskać informację na temat loterii dla osób zaszczepionych.

- Dowiedziec się jak uzyskać certyfikat szczepienia.

Osoby zainteresowane rejestracją na szczepienie proszone są posiadanie peselu oraz aktualnego numeru telefonu.

MOBILNY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-08-10

Gminne Biuro Spisowe Urzędu Gminy w Grodźcu podjęło decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych, w których mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurujących rachmistrzów.

Mobilne punkty spisowe to kolejna forma ułatwiająca udział w spisie, szczególnie wygodna dla osób, które nie korzystają samodzielnie z Internetu, i do których nie dotarł jeszcze rachmistrz spisowy.

Gdzie i kiedy znaleźć punkt mobilny?

15 sierpnia 2021 roku od godz. 15.00 podczas Muzykobrania przy plebanii w Królikowie

21 sierpnia 2021 roku od godz. 15.00 podczas III Pikniku Motocyklowego na Placu targowym w Grodźcu.

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny 2021 potrwa do końca września 2021. Udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY.

Najłatwiej spisać się przez Internet – logując się na stronie https://spis.gov.pl, telefonicznie korzystając z infolinii spisowej: 22 279 99 99 lub dokonać samospisu w Urzędzie Gminy w Grodźcu pok. nr 2.

Mobilny Punkt Spisowy

Data publikacji: 2021-08-06

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:30 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

Mobilny Punkt Spisowy

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-07-28

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Harmonogram spotkań z psychologiem w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.”

Data publikacji: 2021-07-23

Harmonogram spotkań:

22 lipiec (czwartek) godz. 9.00-19.00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu / miejsce zamieszkania uczestników.

28 lipiec (środa) godz. 8.00 -18.00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu / miejsce zamieszkania uczestników.

05 sierpień (czwartek) godz. 8.00 -18.00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu / miejsce zamieszkania uczestników.

12 sierpień (czwartek) godz. 8.00 -18.00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu / miejsce zamieszkania uczestników.

19 sierpień (czwartek) godz. 8.00 -18.00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu / miejsce zamieszkania uczestników.

Pomoc psychologiczna

Data publikacji: 2021-07-19

Informujemy, że w dniu 22.07.2021 r., w godzinach od 9.00-19.00 możliwe będzie uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością. Miejsce spotkania to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38 lub miejsce zamieszkania uczestników programu.

Pomoc realizowana jest w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.”

Mobilny Punkt Szczepień

Data publikacji: 2021-07-15

Plakat

„DOBRY START” od ZUS

Data publikacji: 2021-07-06

DOBRY START” od ZUS

W dniu 13 lipca 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec (ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A), w godzinach od 8.00 do 11.00, będzie możliwość  do złożenia wniosku on-line w programie "DOBRY START"(tzw. 300+) oraz  założenia profilu zaufanego i PUE ZUS przy profesjonalnej pomocy pracownika z ZUS. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Grodziec do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Kolejne spotkanie z pracownikiem ZUS odbędzie się 23 lipca 2021 r. od godz.  9:00 do 14:00 w BPG Grodziec.

ZAPRASZAMY!

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. szczepienia przeciw COVID-19

Data publikacji: 2021-07-05

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 3641KB)

Dobry Start od ZUS

Data publikacji: 2021-07-02

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 •  na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

Więcej informacji na www.zus.pl

 

Plakat

Przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Data publikacji: 2021-06-25

W związku z otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV, zapraszamy do skorzystania z jednego z  zadań programu pod nazwą: "Świadczenie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością". Pomoc ta przeznaczona będzie dla mieszkańców gminy Grodziec legitymujacych się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzin. Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec lub pod numerem telefonu 63 246 31 40 lub 733 404 252.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu

Data publikacji: 2021-05-31

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik docx 11KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-05-31

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr GOPS.0030.1.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29 stycznia 2021 r.w dniu 04 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu bedzie nieczynny.

10 porad spisowych dla Seniorów

Data publikacji: 2021-05-21

Załączniki:

 1. 10 porad spisowych (plik pdf 335KB)

Telefony rachmistrzów spisowych NSP2021

Data publikacji: 2021-05-18

Telefony rachmistrzów

Jak spisać się bezpiecznie? Porady dla Seniorów - Live MRiPS, Głosu Seniora i GUS

Data publikacji: 2021-05-13

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów". Wydarzenie współorganizowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny.

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/279745873890289

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), udział w spisie jest obowiązkowy. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

Jak spisać się bezpiecznie? Jak zweryfikować rachmistrza spisowego? Na te oraz inne pytania odpowie w najbliższy piątek (14 maja) o godzinie 14:00 dr Dominik Rozkrut, szef Główny Urząd Statystyczny. Moderatorem spotkania on-line będzie Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny Głosu Seniora.

 

Live

Co powinniśmy wiedzieć o spisie NSP 2021?

Data publikacji: 2021-05-13

https://www.youtube.co/watch?v=tJuXFmQHt7k

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-04-27

Banerreklama Loterii NSPUlotka NSP 2021Ulotka NSP 2021 nr 2
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...