Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, OLEJ, GAZ, INNY RODZAJ BIOMASY) BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD DNIA 22.09.2022 (CZWARTEK)
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GRODŹCU PRZY UL. GŁÓWNEJ 38

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 15:00

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

Wójt Gminy Grodziec informuje, że od 22 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Grodźcu  przy ul. Głównej 38 w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik doc 101KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 22KB)

Skrócenie godzin pracy.

Data publikacji: 2022-09-08

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.09.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Kinga Krysiak

Zmiana miejsca składania wniosków na dodatek węglowy.

Data publikacji: 2022-09-08

Uwaga! Zmiana miejsca składania wniosków na dodatek węglowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 września 2022 r. (poniedziałek) wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Główna 38

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 15:00

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Data publikacji: 2022-09-01

STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2022/2023


1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38.


2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny:
zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.

/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak


 

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (plik doc 86KB)
 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (plik pdf 215KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik docx 18KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik doc 28KB)
 5. Klauzula (plik pdf 966KB)

TPD - USŁUGI BEZPŁATNE SPECJALISTÓW

Data publikacji: 2022-08-29

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie w ramach działań zapewnia bezpłatne działania specjalistów. Wystarczy zadzwonić i umówić się na bezpłatną wizytę.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

tel. 63 242 34 71

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 264KB)

Bezpłatne warsztaty Szkoła dla Rodziców

Data publikacji: 2022-08-19

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie organizuje w ramach projektu „Więź daje siłę!” bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów rozwijające ich umiejętności i kompetencje wychowawcze. Proponowane szkolenie jest certyfikowanym programem, który ma rekomendacje Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji jako spełniający standardy II poziomu jakości - Dobra Praktyka w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Ten program jest także wskazany w Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 jako wsparcie dla rodzin przeżywających  trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na dwie grupy:

1) termin wrzesień-listopad 2022, 10 spotkań raz w tygodniu, zajęcia w środy godz. 17-20 

2) termin październik-grudzień 2022, spotkania tak jak wyżej, tylko w poniedziałki.

Miejsce zajęć - Fundacja OTWARCIE, ul. Kilińskiego 1, Konin 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział co najmniej w 8 spotkaniach.

Zapisy telefoniczne lub sms 696 568 769

 

Informacja o skróceniu godzin pracy.

Data publikacji: 2022-08-18

Uprzejmie informuję, że w dniu 19.08.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 12:00.


 


 

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

        /-/ Anna Osman

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-17

DODATEK WĘGLOWY

Wójt Gminy Grodziec informuje, że od dnia 22 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Grodźcu przy ul. Głównej 17 w godzinach:

Poniedziałek: 10:00 – 17:00

Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.


 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku (plik pdf 1454KB)
 2. Klauzula RODO (plik pdf 112KB)

Webinarium dla osób starszych.

Data publikacji: 2022-07-28

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium dla osób starszych  „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, które odbędzie się 21 września 2022 roku.

Poniżej link do szczegółowych informacji. W załączeniu umieszczono program spotania.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78973&p_id=18

Załączniki:

 1. Program spotkania. (plik pdf 599KB)

Świadczenia rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-22

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2022/2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej     w Grodźcu,  ul. Główna 38
(tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter)

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje   do dnia 30 listopada.
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze stron internetową www.grodziec.gopsinfo.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 na obszarze działania Stowarzyszenia

Data publikacji: 2022-07-22

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu, opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale mieszkańców gminy Grodziec.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zapraszamy mieszkańców gminy Grodziec w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i realizację zaplanowanych w niej założeń.

Spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 na obszarze działania Stowarzyszenia

SZCZEGÓLNY APEL DO SENIORÓW I OSÓB STARSZYCH Z GMINY GRODZIEC!

Data publikacji: 2022-07-21

Seniorze ze względu na prognozowane wysokie temperatury POZOSTAŃ W DOMU!

Ekspozycja na upalne środowisko termiczne stanowi silne obciążenie dla organizmu każdego człowieka. Zwiększenie obciążenia cieplnego i rosnąca temperatura wnętrza ciała mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Poziom ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia może być istotnie modyfikowany przez szereg czynników, które określają wrażliwość cieplną poszczególnych osób.

Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów a także chorych przewlekle – zwłaszcza ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz chorych na cukrzycę.

Jeśli znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka powinieneś unikać ekspozycji w terenie otwartym, a jeśli jest to nieuniknione to bezwzględnie stosować się do ogólnych zaleceń:

-chroń swój organizm przed przegrzaniem i odwodnieniem,

- izoluj się od upału,

- ogranicz swoją aktywność w terenie otwartym do godzin porannych lub wieczornych,

- zwróć uwagę na innych,

- jeśli Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu poczuje się źle- zgłoś bliskiemu,

- jeśli u Ciebie lub u kogoś w Twoim otoczeniu wystąpią objawy udaru cieplnego niezwłocznie wezwij karetkę pogotowia ratunkowego!

W związku z wysokimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB przygotował specjalny poradnik - Vademecum zachowań o tym, w jaki sposób chronić się przed przegrzaniem i odwodnieniem oraz jak postępować w czasie upału

O tym, w jaki sposób chronić się przed przegrzaniem i odwodnieniem oraz jak postępować w czasie upału w poradniku:

https://www.imgw.pl/badania-nauka/publikacje-ksiazkowe/wysokie-temperatury-upal-vademecum-zachowan

Upały

Informacja o skróceniu godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Data publikacji: 2022-07-20

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.07.2022 r. (czwartek) oraz 22.07.2022 (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 13:00.


 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Kinga Krysiak

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2022-07-13

Informujemy, że od 2022 r. przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ich rozpatrywaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania, przez:

 

 • Platformę PUE ZUS,
 • portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

 

Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Data publikacji: 2022-07-13

Od 1 lipca br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie „Dobry Start”, ich rozpatrywaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

 • Platformę PUE ZUS,
 • portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego i miasta Konin

Data publikacji: 2022-07-06

Z placówki bezpłatnie mogą korzystać dzieci i młodzież od 7 do 18 lat.

Informacje o możliwości skorzystania z usług Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego i miasta Konina można uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonu:

570168808 (Case Manager)

690880816, 884081688 (rejestracja)

albo za pomocą poczty mailowej: fundacjamielnica@onet.pl

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-07-01

Uprzejmie informuję, że w dniu 01.07.2022 (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny do godziny 12:00

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-06-17

Załączniki:

 1. Czas pracy (plik docx 9KB)

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Data publikacji: 2022-06-01

Dzień Dzieckazał.1zał.2zał.3zał. 4zał.5zał.6zał.7zał.8zał.9zał.10

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-05-30

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu informuje, o przełożeniu terminu spotkania z 09 czerwca 2022 r. (czwartek) na 02 czerwca 2022 r. (czwartek), w godzinach od 12:30-15:30. 

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla młodych”

Data publikacji: 2022-05-18

W związku z prowadzeniem rekrutacji do projektu POWR.01.02.01-30-0046/21 "Szansa dla młodych", przekazujemy informacje o projekcie i zapraszamy osoby zainteresowane. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową http://zadbajorozwoj.pl/.

W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla młodych”

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla wszystkich”

Data publikacji: 2022-05-18

W związku z prowadzeniem rekrutacji do projektu RPWP.07.01.02-30-0209/19 "Szansa dla wszystkich", przekazujemy informacje o projekcie i zapraszamy osoby zainteresowane. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową http://szansadlawszystkich.pl/.

W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla wszystkich”

Zaproszenie na szkolenie „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe"

Data publikacji: 2022-05-18

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe”, które poprowadzi Pan Roman Pomianowski – Prezes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych.

Spotkanie odbędzie się 20 maja br. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie

Szkolenie odbędzie się w j. polskim i ukraińskim.

Podczas szkolenia cudzoziemcy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak działa system usług finansowych w Polsce, poznać podstawy psychologii finansowej oraz nauczyć się zarządzania finansami osobistymi. Ponadto Pan Pomianowski przybliży uczestnikom sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zadłużeniem.

Szkolenie bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 887 067 112.

Załączniki:

 1. „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe” (plik pdf 230KB)

Godziny pracy w dniu 2 maja 2022 r.

Data publikacji: 2022-04-29

Uprzejmie informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu w dniu 2 maja 2022 r. czynny będzie do godziny 12.00.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/Kinga Krysiak

Centrum Integracji Cudzoziemców

Data publikacji: 2022-04-27

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 150KB)
 2. Plakat UA (plik pdf 144KB)

Informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. dofinansowania zakupu nowego dekodera lub odbiornika dla gospodarstw domowych wz. ze zmianą sposobu nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej.

Data publikacji: 2022-04-26

Załączniki:

 1. Dla WPS (plik pdf 655KB)
 2. Informacja nr 1 (plik pdf 497KB)
 3. informacja o zainstalowaniu odbiornika (plik pdf 961KB)
 4. konfiguracja (plik pdf 751KB)

"Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej" - (ankieta) diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej

Data publikacji: 2022-04-22

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej.

Badanie skierowane jest do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – tj. powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz Konina (badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl

Termin zakończenia badania to 11 maja 2022 roku. Zapewniamy, że badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

Dodatkowa informacja: pracownicy branży wydobywczej, energetycznej lub zależnej mogą wziąć udział w płatnym, anonimowym badaniu jakościowym (rozmowa indywidualna z badaczem). Po więcej informacji napisz na biuro@grupabst.pl lub zadzwoń 533 367 666. Ilość miejsc ograniczona.

Dziękujemy za udział w badaniu!

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-22

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 roku, którym został nadany numer PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę.

Świadczenie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie rachunku bankowego w polskim banku.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki. Na jakiej podstawie ➢ Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).

➢ 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy:

na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Informację udzielane są pod numerem telefonu: 63/246-31-40

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem ( opiekun faktyczny to osoba spokrewniona lub niespokrewniona, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i składa stosowne oświadczenie w przedmiotowej sprawie). W i na jakich Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ В ЦІЙ КРАЇНІ

Одноразова допомога у розмірі 300 зл

За якими правилами надається допомога?

Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (спеціальні акти).

Хто має право на допомогу?

➢ Громадяни України, які законно в’їхали на територію Республіки Польща з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 пункт 4 спеціального акту, які заявили про намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL.

➢ Законним вважається також перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, яка підпадає під умови зазначені вище, протягом такого самого періоду, що й матір.

 На якій підставі

➢ Законність перебування буде визначатися на підставі реєстрації громадянина України начальником прикордонної служби. Якщо під час прикордонного контролю в’їзд громадянина України не було зареєстровано, його перебування на території Республіки Польща реєструє Головнокомандувач Прикордонної служби.

➢ Рішення щодо визнання перебування легальним до громадян України, зазначені у ст. 2 пункт 3 спеціальні акти (наприклад, особи, які мають дозвіл на постійне проживання, міжнародний захист або подали заяви про міжнародний захист).

➢ 300 злотих на особу

Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло.

Як і куди подати заяву на виплату допомоги?

Заява про виплату допомоги подається до Центру соціальної допомоги, вул. Główna 38, 62-580 Grodziec

Інформація надається за телефонами:

63/246-31-40

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною (фактичним опікуном є родич чи неспоріднена особа, яка безпосередньо опікується дитиною та подає відповідну декларацію з цього приводу).  Пільга надається незалежно від доходу, експертиза соціальної служби не проводиться.

Особа, яка подає заяву, або особа, від імені якої подається заява, надає такі дані:

1) ім'я (імена) та прізвище;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) стать;

5) вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

6) відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

7) адреса проживання;

8) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;

9) номер соціального страхування (PESEL).

Projekt pn. „W młodości siła!”

Data publikacji: 2022-04-22

Firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 informuje, że realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pn. „W młodości siła!” nr POWR.01.02.01-30-0017/21, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia  180 [100K/80M] osób w wieku 18-29 lat, będących w 100% osobami z grupy NEET, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (w tym 20% tj.  36 (20K/16M) to osoby zamieszkujące obszar miast średnich lub miast tracących funkcje społ.-gosp. zgodnie z Załącznikiem 14 w tym 110 [62K/48M] biernych zawodowo [BZ] i 70 [38K/32M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [BB]. GD obejmuje min.80% tj. 144 [80K/64M] osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz min. 36 [20K/16M] osób o niskich kwalifikacjach, min. 18 [10K/8M] osób z niepełnosprawnościami [ON] i min. 10 [6K/4M] długotrwale bezrobotnych [DBB]. Z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER.

Projekt skierowany jest do:
- osób posiadających status biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy;
-  osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (min 80% Uczestników/czek Projektu);
-  osób w przedziale wiekowym 18 – 29 lat;
- osób z kategorii NEET;
- osób, które zamieszkują w województwie wielkopolskim (wg Kodeksu Cywilnego);                                                                     - nie przynależą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1.
 Do grupy tej zalicza się: osoby młode, w wieku 15-29 lat, w tym  w szczególności  osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z następujących grup:
  ·  osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji  pieczy),
  ·  osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po  opuszczeniu),
  ·  osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat  po opuszczeniu),
  ·  osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole   specjalnej),
  ·  matki przebywające w domach samotnej matki,
  ·  osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  ·  osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  ·   osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
- osób, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS, w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne.

W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu otrzymają wsparcie z zakresu:
● Indywidualnego poradnictwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
●  Indywidualnego wsparcia psychologicznego;
●  Szkolenia (zawodowego i prowadzącego do uzyskania kompetencji ogólnych);
●  Stażu zawodowego;
●  Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.art-com.pl, a także w Biurze Projektu, pod numerem tel. 608 033 337. 

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2022-04-14

Życzenia Wielkanocne

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2022-04-14

Uprzejmie informuję, że w dniu 15.04.2022 (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

czynny będzie do godziny 13:00


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/- / Kinga Krysiak


 

Antyprzemocowa LINIA POMOCY SEXED

Data publikacji: 2022-04-06

Szanowni Państwo, 

25 listopada nasza fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefoniczną dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać bezpłatną specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.

Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Linię pomocy SEXED.PL promujemy poprzez kampanię spotów filmowych. 

W kampanię zaangażowali się znakomici aktorzy: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz czy Masza Wągrocka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w związkach oraz zachęcenie ludzi do niesienia pomocy.Kampanię filmową mogą Państwo obejrzeć pod tutaj:

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/projekty/antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.pl


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...