Świadczenia


Świadczenia >> Stypendia i zasiłki szkolne

1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

2. Kto może złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom i kryterium dochodowe

5. Zasady obliczania dochodu

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji