Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Targi Pracy

2019-04-09

W dniu 22 maja 2019 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędą się Targi Pracy.
Miejsce spotkania Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 34, Rychwał

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny

2019-04-09

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.


Informacja

2019-03-27

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2019 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu.

Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30, ul. Główna 38 (Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu).

Dni pracy Punktu:

10 stycznia 2019 roku
24 stycznia 2019 roku
07 lutego 2019 roku
21 lutego 2019 roku
07 marca 2019 roku
21 marca 2019 roku
11 kwietnia 2019 roku
25 kwietnia 2019 roku
09 maja 2019 roku
23 maja 2019 roku
13 czerwca 2019 roku
27 czerwca 2019 roku
11 lipca 2019 roku
25 lipca 2019 roku
08 sierpnia 2019 roku
22 sierpnia 2019 roku
12 września 2019 roku
26 września 2019 roku
10 października 2019 roku
24 października 2019 roku
07 listopada 2019 roku
21 listopada 2019 roku
12 grudnia 2019 rokuwstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji