Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Gminy Grodziec

2020-03-19

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.
1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
3. Powyższe graniczenie nie dotyczy:
• sporządzenia aktu zgonu,
• wydania dowodu osobistego.
Numery telefonów kontaktowych:
63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat
Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


Komunikat

2020-03-13

Komunikat

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-05

Informacja dla mieszkańców Gminy Grodziec - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
w Koninie, realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, w ramach realizowanego zadania, zapewnia bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i rzeczową. Szczegółowe informacje w ulotce.

Dołączone pliki:


Uwaga KORONAWIRUS !!!

2020-03-03

logo


Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu w 2020 roku.

2019-12-30

Informacja
Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2020 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:
1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu.

Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30, ul. Główna 38 /Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu/.
Dni pracy Punktu:
09 stycznia 2020 roku
23 stycznia 2020 roku
06 lutego 2020 roku
20 lutego 2020 roku
12 marca 2020 roku
26 marca 2020 roku
09 kwietnia 2020 roku
23 kwietnia 2020 roku
07 maja 2020 roku
21 maja 2020 roku
04 czerwca 2020 roku
25 czerwca 2020 roku
09 lipca 2020 roku
23 lipca 2020 roku
13 sierpnia 2020 roku
27 sierpnia 2020 roku
10 września 2020 roku
24 września 2020 roku
08 października 2020 roku
22 października 2020 roku
12 listopada 2020 roku
26 listopada 2020 roku
10 grudnia 2020 roku


ŻYCZENIA

2019-12-18

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Dołączona galeria:

ŻYCZENIA 

  INFORMACJA

  2019-12-18

  W dniach 24 grudnia 2019r. oraz 31 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny
  do godziny 12:00

  Kierownik GOPS Grodziec
  /-/ Danuta Mikołajczyk


  MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE

  2019-12-06

  W dniu 4 grudnia odbyło się Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z rodzin zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „PEGAZ”. W spotkaniu brali udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Dołączona galeria:

  MIKOŁAJKOWE SPOTKANIEMIKOŁAJKOWE SPOTKANIE

   ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   2019-12-03

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych chcielibyśmy życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom, wszelkiej pomyślności, uśmiechu i wytrwałości
   w pokonywaniu przeciwności losu.
   Życzymy Państwu również, aby w trudnościach dnia codziennego nie opuszczało Was przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń.
   Niech ten dzień będzie wyjątkowy, a każdy kolejny niech przynosi radość i szczęście.

   Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu


   „Hej, zabawa, zabawa !!!” Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

   2019-12-03

   3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
   W tym roku do obchodów tego wspaniałego święta włączyła się również Nasza Gmina. Uroczystość odbyła się 29 listopada w Szkole Podstawowej w Grodźcu i została zorganizowana przez Wójta Gminy Grodziec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   Ideą spotkania było zintegrowanie naszego lokalnego społeczeństwa i przybliżenie problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Wysokie krawężniki, nieprzystosowane środki komunikacji, ciasne pomieszczenia, wąskie przejścia i brak podjazdów to tylko nieliczne z wielu codziennych utrudnień.

   czytaj całość publikacji "„Hej, zabawa, zabawa !!!” Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"

   Dołączona galeria:

   „Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (52 fot.)...


    INFORMACJA O ORGANIZACJI CZASU PRACY W DNIACH 28 I 29 LISTOPADA 2019 r.

    2019-11-27

    Informacja

    W związku z organizacją i przygotowaniami do spotkania „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”
    - w dniu 28 listopada 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Grodźcu będzie czynny do godziny 14:00;

    - dniu 29 listopada 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Grodźcu będzie nieczynny.

    W sprawach pilnych kontakt z pracownikami jest możliwy pod numerem
    telefonu 733 404 252
    Za utrudnienia przepraszamy !!!

    Kierownik GOPS Grodziec
    /-/ Danuta Mikołajczyk


    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    2019-11-15

    29 listopada 2019r. w naszej Gminie odbędą się obchody związane z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, na które bardzo serdecznie zaprasza Wójt Gminy Grodziec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
    oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szczegóły w załączniku.

    Dołączona galeria:

    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

     KONCERT PROFILAKTYCZNY -

     2019-11-15

     „Co wybierasz śmierć czy życie” – w dniu 5 listopada 2019 r. na zaproszenie
     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu odbył się
     kolejny koncert muzyczny, którego celem była profilaktyka i rozpowszechnianie wśród młodzieży dobrych zachowań i sposobów radzenia sobie z problemami współczesnego świata.
     W spotkaniu, które odbyło się w hali sportowej w Grodźcu uczestniczyli uczniowie
     klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem koncertu profilaktycznego było zwrócenie uwagi na moc i znaczenie słów oraz ujawnienie schematów zaniżania standardów moralnych. Podczas spotkania omówiono problem m. in. zjawisko zastępczej tożsamości, którego występowanie skutkuje: wulgarnym sposobem kształtowania swojego wizerunku, obscenicznymi zachowaniami, jak i też kolokwialną nie rzadko wulgarną formą wypowiadania się z ust rzeszy młodych ludzi. Postawy te kształtowane są głównie przez nieograniczony dostęp do internetu i social mediów.
     Na spotkaniu omawiane było także zjawisko hejtingu i pokazanie że słowo potrafi czasem ranić bardziej niż przemoc fizyczna.
     Kolejnym celem spotkania było pokazanie problemów związanych
     z odrzuceniem jednostek przez grupę, co przyczynia się do problemów jakimi mogą być samookaleczanie się, ucieczka w nałogi oraz wszelka forma degeneracji.
     Choć tematyka spotkania przedstawiała niezwykle trudne tematy, przedstawienie
     w wykonaniu wybitnej i uzdolnionej artystki - Aleksandry Dudziak zostało przyjęte przez naszą młodzież gromkimi brawami i z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

     Dołączona galeria:

     KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - 

      Koncert Muzyczny

      2019-10-29

      Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu, zaprasza na autorski program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. " Co wybierasz śmierć czy życie?" w wykonaniu Pani Aleksandry Dudziak. Koncert odbędzie się w dniu 5.11.2019 r. tj. wtorek o godz. 9.00 w hali sportowej w Grodźcu.


      INFORMACJA O ORGANIZACJI CZASU PRACY W DNIU 12.09.2019 r.

      2019-09-11

      W dniu 12.09.2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny w godzinach 11:30-14:00.

      Kierownik
      /-/ Danuta Mikołajczyk


      OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

      2019-09-04

      “OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” - rusza nowy projekt skierowany do osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegóły na załączonym plakacie informacyjnym.

      Dołączone pliki:


      Żegnajcie wakacje !!!

      2019-08-29

      W okresie wakacji letnich 2019 roku dzieci z Gminy Grodziec, miały okazje uczestniczyć w Półkoloniach Letnich zorganizowane przez Wójta Gminy Grodziec oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyły się w dwóch terminach tj.: 15-19 lipca 2019 r. i 22-26 lipca 2019 r.
      Półkolonie obfitowały w różnego rodzaju atrakcje. Były to min.: wyjazdy na basen, kino, zwiedzanie muzeum, wycieczka do wioski norweskiej „Arendel”.
      Bez wątpienia był to czas dobrze wykorzystany na odpoczynek naszych dzieci i nabranie sił przed nadchodzącym nowym Rokiem Szkolnym 2019/2020 !!!

      Dołączona galeria:

      Żegnajcie wakacje !!!Żegnajcie wakacje !!!Żegnajcie wakacje !!!Żegnajcie wakacje !!!Żegnajcie wakacje !!!

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


       STYPENDIA SZKOLNE 2019/2020

       2019-08-21

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
       o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
       rok szkolny 2019/2020

       1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

       2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi
       w zależności od sytuacji rodzinnej są:
       1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
       2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
       3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
       4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
       5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
       6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

       3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
       w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.
       4. Druki do pobrania w zakładce druki – stypendia i zasiłki szkolne.

       /- / Kierownik GOPS w Grodźcu
       Danuta Mikołajczyk


       Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w programie "Rodzina 500+"

       2019-07-19

       23 lipca 2019 r. w godzinach 10.55-12.55, odbędzie się spotkanie z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z mieszkańcami gminy Grodziec.

       Dołączone pliki:


       I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !

       2019-07-15

       W dniu 15.07.2019 r. rozpoczął się I turnus półkolonii letnich, w których uczestniczą dzieci z terenu Gminy Grodziec. Miłym akcentem było pojawienie się Wójta Gminy Grodziec Pana Mariusza Woźniaka oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Danuty Mikołajczyk. Dzieciom zostały wręczone skromne upominki w postaci praktycznych bidonów.

       Życzymy udanej zabawy i bezpiecznego wypoczynku!

       Dołączona galeria:

       I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !I turnus półkolonii letnich 2019 rozpoczęty !

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


        FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2019/2020

        2019-06-27

        TERMINY PRZYJMOWANIA I REALIZACJI WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE
        ZASIŁKOWYM 2019/2020

        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
        Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

        Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2019 r.
        Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2019 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2019 roku.
        Na wnioski złożone po 31 października 2019 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

        Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/

        Kierownik GOPS
        /-/Danuta Mikołajczyk


        Ulotka informacyjna

        2019-06-21

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu przedstawia informację z danymi kontaktowymi naszych pracowników.
        Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie ulotki zostaną dostarczone do każdego z domów.

        Kierownik GOPS Grodziec
        /-/ Danuta Mikołajczyk

        Dołączone pliki:


        Półkolonie letnie 2019

        2019-06-18

        Harmonogram półkolonii letnich 2019 r.

        Dołączone pliki:


        IV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim

        2019-06-14

        “Pracują dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Miłością i opieką otaczają dzieci, których z różnych powodów nie mogą wychowywać biologiczni rodzice”. Takimi słowami rozpoczęły się IV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim.
        Wydarzenie to miało miejsce 06.06.2019 r. w Kazimierzu Biskupim, wzięły w nim udział 64 rodziny zastępcze z powiatu konińskiego, profesjonaliści pracujący na rzecz dziecka i rodziny, wolontariusze, przedstawiciele samorządów powiatu konińskiego i gminy Kazimierz Biskupi. Gminę Grodziec reprezentowali pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

        Dołączona galeria:

        IV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie KonińskimIV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie KonińskimIV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie KonińskimIV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie KonińskimIV Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Konińskim

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


         Informacja o skróceniu godzin pracy w dniu 11.06.2019r.

         2019-06-06

         W dniu 11 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny do godziny 13:30.

         Kierownik GOPS Grodziec
         /-/ Danuta Mikołajczyk


         Powiatowe Dni Rodziny w Kramsku

         2019-05-29

         26 maja 2019r. w Kramsku odbyły się Powiatowe Dni Rodziny. Gminę Grodziec godnie reprezentowała wcześniej zaproszona rodzina, która chętnie uczestniczyła w licznych zabawach i konkursach. Reprezentanci naszej gminy otrzymali również prezent z rąk Wójta Gminy Grodziec Pana Mariusza Woźniaka oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuty Mikołajczyk.

         Dołączona galeria:

         Powiatowe Dni Rodziny w KramskuPowiatowe Dni Rodziny w KramskuPowiatowe Dni Rodziny w KramskuPowiatowe Dni Rodziny w Kramsku

          Powiatowe Dni Rodziny

          2019-05-20

          W dniu 26 maja 2019 r. odbędą się Powiatowe Dni Rodziny, w tym roku gospodarzem została Gmina Kramsk. Jak co roku Gminę Grodziec będzie reprezentował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z jedną z rodzin.

          Dołączone pliki:


          Półkolonie letnie 2019

          2019-05-20

          Wójt Gminy Grodziec wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają dzieci na półkolonie letnie 2019

          Dołączone pliki:


          Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2018

          2019-05-13

          Link do sprawozdania:
          http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/12506/wiadomosc/470490/sprawozdania_finansowe_za_rok_2018__gminny_osrodek_pomocy_spolec


          TARGI PRACY

          2019-04-30

          TARGI PRACY

          Dołączone pliki:


          INFORMACJA O DNIU WOLNYM

          2019-04-24

          INFORMACJA

          Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
          w Grodźcu w dniu 2 maja 2019r. będzie nieczynny.
          Odpracowanie dnia wolnego ustala się na dzień 27 kwietnia 2019 roku (sobota) w godz. 7:30 - 15:30.

          Kierownik GOPS
          /-/ Danuta Mikołajczyk


          Życzenia

          2019-04-16

          ŻYCZENIA ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
          SMACZNEGO JAJKA ORAZ DUŻO RADOŚCI PŁYNĄCEJ Z RODZINNYCH SPOTKAŃ


          SKŁADAJĄ
          Kierownik i Pracownicy
          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
          w Grodźcu

          Dołączone pliki:


          Targi Pracy

          2019-04-09

          W dniu 22 maja 2019 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędą się Targi Pracy.
          Miejsce spotkania Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 34, Rychwał

          Dołączone pliki:


          Karta Dużej Rodziny

          2019-04-09

          Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.


          Informacja

          2019-03-27

          Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2019 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

          1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
          2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
          3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
          4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
          5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
          6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

          Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu.

          Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30, ul. Główna 38 (Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu).

          Dni pracy Punktu:

          10 stycznia 2019 roku
          24 stycznia 2019 roku
          07 lutego 2019 roku
          21 lutego 2019 roku
          07 marca 2019 roku
          21 marca 2019 roku
          11 kwietnia 2019 roku
          25 kwietnia 2019 roku
          09 maja 2019 roku
          23 maja 2019 roku
          13 czerwca 2019 roku
          27 czerwca 2019 roku
          11 lipca 2019 roku
          25 lipca 2019 roku
          08 sierpnia 2019 roku
          22 sierpnia 2019 roku
          12 września 2019 roku
          26 września 2019 roku
          10 października 2019 roku
          24 października 2019 roku
          07 listopada 2019 roku
          21 listopada 2019 roku
          12 grudnia 2019 roku          wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

          przejdź do góry...

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji