Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Data publikacji: 2020-11-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że mieszkańcy powiatu konińskiego mogą jeszcze korzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie do rozdysponowania ma jeszcze 170 tys. zł.

Pieniądze te mogą być przeznaczone na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Chodzi o: wózki, aparaty słuchowe, pionizatory, protezy, kule ortopedyczne, ale też materace przeciwodleżynowe, pampersy oraz podkłady.

Osoby zainteresowane zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z PCPR w Koninie, najlepiej telefonicznie, pod numerem: (63) 243-03-06 lub poprzez stronę internetową http://www.pcpr.konin.pl/

Program „Wspieraj Seniora” w Gminie Grodziec

Data publikacji: 2020-11-27

Na mocy umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim-

Gmina Grodziec bierze udział w ogólnopolskim programie “Wspieraj Seniora”.

Za realizację programu na terenie Gminy Grodziec odpowiada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

  1. Zał.1 (plik doc 376KB)

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Data publikacji: 2020-11-24

Informujemy, iż Gmina Grodziec otrzymała grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

-

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-11-12

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 12.11.2020 r. do odwołania będzie prowadzony w formie zdalnej.

Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod nr 667-951-678 w godzinach pracy punktu tj. 13:30 do 15:30.

Harmonogram pracy:

12 listopada 2020 roku

26 listopada 2020 roku

10 grudnia 2020 roku

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-11-05

Bezpłatna infolinia: 22 505 11 11

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj seniora - plakat 1wspieraj seniora - plakat 2

Klauzula rekrutacja

Data publikacji: 2020-10-28

Klauzula wykorzystywana w procesie rekrutacji.

Załączniki:

  1. Klauzula rekrutacja (plik pdf 42KB)

Komunikat- ograniczenia w obsłudze klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2020-10-14

Drodzy mieszkańcy gminy Grodziec- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu nie ogranicza swojej działalności. Wizyty będą jednak realizowane w pierwszej kolejności u osób wymagających natychmiastowego wsparcia lub starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Nasze działania mają na celu prewencję w ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość dla dobra osób korzystających z pomocy Ośrodka i jego pracowników. Odpowiedzialnie dbajmy o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźcu
/-/Kinga Krysiak

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) wprowadzam od dnia 14 października 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w następującym zakresie:

- WIZYTY W GOPS:
W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wprowadza się ograniczenia wizyt podopiecznych w GOPS jedynie do spraw pilnych.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w GOPS, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika.

Przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 9:00- 17:00,
wtorek- piątek 7:30-15:30.


Kontakt osobisty podopiecznego z pracownikiem możliwy jest poprzez stanowisko obsługi utworzone w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (budynek GOPS, ul. Główna 38, wejście za ośrodkiem zdrowia, od strony parkingu).

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w GOPS należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Podopieczni zobowiązani są do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa: zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk.

- W GOPS:
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową (ul. Główna 38, 62- 580 Grodziec) za pomocą poczty elektronicznej opsgrodziec@pomost.poznan.pl , przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie (63 246-31-40).

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Pracownicy socjalni zobowiązani są do ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt w terenie. Wszelkie sprawy należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej poprzez rozmowy telefoniczne.

Osobom pobierającym świadczenia w Kasie, w celu zabezpieczenia ciągłości wypłat, zaleca się zakładanie kont bankowych, na które będą przekazywane środki finansowe.

PODZIAŁ REJONÓW PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

Data publikacji: 2020-10-14

tel. 63 246-31-40

PRACOWNICY SOCJALNI:

- JADWIGA KOTWAS

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec: ul/ Łąkowa, Szkolna, Świerkowa, Wrzosowa, Młyńska, Wiatraki
Aleksandrówek, Lądek, Lipice, Nowy Borowiec, Nowa Ciświca, Stara Ciświca, Tartak., Stary Tartak, Wielołęka, Zaguźnica

- WIESŁAWA PERCZYŃSKA

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec ul. Kwiatowa, Pogodna, Wiejska, Główna, Targowa, Polna, Ogrodowa; Biała, Kolonia Biała, Biskupice, Biskupice Kolonia, Bystrzyca, Czarnybród, Janów, Królików Czwarty, Łagiewniki, Wycinki.

- ANNA OSMAN

REJON DZIAŁANIA:
Grodziec ul. Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Parkowa, Plac ks. abp. Dąbrowskiego, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Wierzbowa, Zwierzyniecka; Stary Borowiec, Nowa Huta, Stara Huta, Nowe Grądy, Stare Grądy, Mokre, Królików, Konary, Junno.

ASYSTENT RODZINY

- ANNA CEGIELSKA

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I STYPENDIUM

- ANETA TORCZYŃSKA

KIEROWNIK GOPS

- KINGA KRYSIAK

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

Data publikacji: 2020-10-14

Zachęcamy do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu CYFROWA WIELKOPOLSKA. Szczegóły projektu w załączniku.

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

INFORMACJA SZPITALA KLINICZNEGO IM. W. DEGI UM W POZNANIU

Data publikacji: 2020-09-29

Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu informuje o projekcie dedykowanym osobom po udarze mózgu. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

  1. INFORMACJA SZPITALA KLINICZNEGO IM. W. DEGI UM W POZNANIU (plik pdf 9478KB)

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE

Data publikacji: 2020-09-28

Informacja w sprawie dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w zakresie dofinansowania do zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami Powiat wciąż jest w posiadaniu środków na realizację w/w zadania.
Mając na uwadze stan epidemii COVID-19 PCPR w Koninie informuje, iż wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę www.sow.pfron.org.pl.
Wszelkich informacji na ten temat udziela Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Pan Tomasz Kubalak pod numerem telefonu 63 243 03 10 lub e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl.

PROJEKT

Data publikacji: 2020-09-22

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych kieruje projekt pod nazwą "Zawodowcy" dla osób powyżej 30 lat z województwa wielkopolskiego - szczegóły w załącznikach

PROJEKT

Załączniki:

  1. PROJEKT (plik pdf 489KB)
  2. PROJEKT (plik pdf 1885KB)

STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

Data publikacji: 2020-08-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
rok szkolny 2020/2021


1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.


2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.
4. Druki do pobrania w zakładce druki - stypendia i zasiłki szkolne.

/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak
 

Projekt

Data publikacji: 2020-08-20

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE w Koninie zaprasza mieszkańców gminy Grodziec, tj. osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów do udziału w projekcie pn. Otwarci na samodzielność.

Projekt

Załączniki:

  1. Projekt (plik docx 48KB)

Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

Data publikacji: 2020-08-20

Rząd przeznaczy 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19.
Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.
Pieniądze - łącznie 130 mln zł - będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek mogą swoje potrzeby zgłaszać do starosty oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

WIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA

Data publikacji: 2020-08-10

Projekt Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia

Załączniki:

  1. WIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA (plik pdf 138KB)

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

Data publikacji: 2020-07-10

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.
Jest to nowouruchomiony przez PFRON program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) - https://sow.pfron.org.pl/
Jest to obecnie najbezpieczniejsza i najwygodniejsza dla wnioskodawców forma kontaktu z PCPR w Koninie.
Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.
Korzystanie z systemu, zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla Państwa, możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Składanie wniosków przez system SOW - w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i dla Realizatorów - złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.
Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:
- wypełnienie i złożenie wniosku,
- dokonanie ewentualnych uzupełnień,
- uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

Szczegółowych informacji udziela także Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej w PCPR Konin,
tel. 63 243 03 10

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2020-07-08

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje,
o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz
z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą
od dnia 1 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38.
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


Kierownik GOPS
/-/Kinga Krysiak
 

KOLONIE letnie

Data publikacji: 2020-07-02

Towarzystwo"Nasze Szwederowo"organizuje wypoczynek letni w terminie od 22.08-31.08.2020 r. dla dzieci z województwa wielkopolskiego w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem do zakwalifikowania dziecka jest ubezpieczenie w KRUS jednego z rodziców. Dla gminy Grodziec przewidywane jest 8 miejsc. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy od 02.07.2020 r. do 06.07.2020 r. do godziny 12.00 Szczegóły w biurze GOPS Grodziec lub pod numerem telefonu 632463140.

Załączniki:

  1. KOLONIE letnie (plik pdf 547KB)

Informacja - 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny!

Data publikacji: 2020-06-10

Na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu nr GOPS.0030.19.2020 z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny
Kierownik GOPS Grodziec
/-/Danuta Mikołajczyk


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...