Aktualności


NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZONE PRZEZ RZĄD W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

2020-04-02

NOWE OBOSTRZENIA

Dołączone pliki:


Komunikat Wójta Gminy Grodziec

2020-03-26

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, apeluję o:

Zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczenia przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


POMOC Psychologiczna

2020-03-24

logo


CODZIENNY DYŻUR

2020-03-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu pełni dyżur każdego dnia
w godzinach od 7:30 do 19:00
pod numerem kontaktowym
733 404 252
W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym


Ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Gminy Grodziec

2020-03-19

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.
1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
3. Powyższe graniczenie nie dotyczy:
• sporządzenia aktu zgonu,
• wydania dowodu osobistego.
Numery telefonów kontaktowych:
63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat
Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


Komunikat

2020-03-13

Komunikat

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-05

Informacja dla mieszkańców Gminy Grodziec - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
w Koninie, realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, w ramach realizowanego zadania, zapewnia bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i rzeczową. Szczegółowe informacje w ulotce.

Dołączone pliki:


Uwaga KORONAWIRUS !!!

2020-03-03

logo


Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu w 2020 roku.

2019-12-30

Informacja
Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2020 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:
1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu.

Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30, ul. Główna 38 /Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu/.
Dni pracy Punktu:
09 stycznia 2020 roku
23 stycznia 2020 roku
06 lutego 2020 roku
20 lutego 2020 roku
12 marca 2020 roku
26 marca 2020 roku
09 kwietnia 2020 roku
23 kwietnia 2020 roku
07 maja 2020 roku
21 maja 2020 roku
04 czerwca 2020 roku
25 czerwca 2020 roku
09 lipca 2020 roku
23 lipca 2020 roku
13 sierpnia 2020 roku
27 sierpnia 2020 roku
10 września 2020 roku
24 września 2020 roku
08 października 2020 roku
22 października 2020 roku
12 listopada 2020 roku
26 listopada 2020 roku
10 grudnia 2020 roku


ŻYCZENIA

2019-12-18

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Dołączona galeria:

ŻYCZENIA 

  INFORMACJA

  2019-12-18

  W dniach 24 grudnia 2019r. oraz 31 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny
  do godziny 12:00

  Kierownik GOPS Grodziec
  /-/ Danuta Mikołajczyk


  MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE

  2019-12-06

  W dniu 4 grudnia odbyło się Mikołajkowe spotkanie dla dzieci z rodzin zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „PEGAZ”. W spotkaniu brali udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Dołączona galeria:

  MIKOŁAJKOWE SPOTKANIEMIKOŁAJKOWE SPOTKANIE

   ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   2019-12-03

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych chcielibyśmy życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom, wszelkiej pomyślności, uśmiechu i wytrwałości
   w pokonywaniu przeciwności losu.
   Życzymy Państwu również, aby w trudnościach dnia codziennego nie opuszczało Was przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń.
   Niech ten dzień będzie wyjątkowy, a każdy kolejny niech przynosi radość i szczęście.

   Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu


   „Hej, zabawa, zabawa !!!” Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

   2019-12-03

   3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
   W tym roku do obchodów tego wspaniałego święta włączyła się również Nasza Gmina. Uroczystość odbyła się 29 listopada w Szkole Podstawowej w Grodźcu i została zorganizowana przez Wójta Gminy Grodziec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   Ideą spotkania było zintegrowanie naszego lokalnego społeczeństwa i przybliżenie problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Wysokie krawężniki, nieprzystosowane środki komunikacji, ciasne pomieszczenia, wąskie przejścia i brak podjazdów to tylko nieliczne z wielu codziennych utrudnień.

   czytaj całość publikacji "„Hej, zabawa, zabawa !!!” Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych"

   Dołączona galeria:

   „Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych„Hej, zabawa, zabawa !!!”  Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (52 fot.)...


    INFORMACJA O ORGANIZACJI CZASU PRACY W DNIACH 28 I 29 LISTOPADA 2019 r.

    2019-11-27

    Informacja

    W związku z organizacją i przygotowaniami do spotkania „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”
    - w dniu 28 listopada 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Grodźcu będzie czynny do godziny 14:00;

    - dniu 29 listopada 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Grodźcu będzie nieczynny.

    W sprawach pilnych kontakt z pracownikami jest możliwy pod numerem
    telefonu 733 404 252
    Za utrudnienia przepraszamy !!!

    Kierownik GOPS Grodziec
    /-/ Danuta Mikołajczyk


    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    2019-11-15

    29 listopada 2019r. w naszej Gminie odbędą się obchody związane z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, na które bardzo serdecznie zaprasza Wójt Gminy Grodziec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
    oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szczegóły w załączniku.

    Dołączona galeria:

    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SERDECZNIE ZAPRASZAMY

     KONCERT PROFILAKTYCZNY -

     2019-11-15

     „Co wybierasz śmierć czy życie” – w dniu 5 listopada 2019 r. na zaproszenie
     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu odbył się
     kolejny koncert muzyczny, którego celem była profilaktyka i rozpowszechnianie wśród młodzieży dobrych zachowań i sposobów radzenia sobie z problemami współczesnego świata.
     W spotkaniu, które odbyło się w hali sportowej w Grodźcu uczestniczyli uczniowie
     klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem koncertu profilaktycznego było zwrócenie uwagi na moc i znaczenie słów oraz ujawnienie schematów zaniżania standardów moralnych. Podczas spotkania omówiono problem m. in. zjawisko zastępczej tożsamości, którego występowanie skutkuje: wulgarnym sposobem kształtowania swojego wizerunku, obscenicznymi zachowaniami, jak i też kolokwialną nie rzadko wulgarną formą wypowiadania się z ust rzeszy młodych ludzi. Postawy te kształtowane są głównie przez nieograniczony dostęp do internetu i social mediów.
     Na spotkaniu omawiane było także zjawisko hejtingu i pokazanie że słowo potrafi czasem ranić bardziej niż przemoc fizyczna.
     Kolejnym celem spotkania było pokazanie problemów związanych
     z odrzuceniem jednostek przez grupę, co przyczynia się do problemów jakimi mogą być samookaleczanie się, ucieczka w nałogi oraz wszelka forma degeneracji.
     Choć tematyka spotkania przedstawiała niezwykle trudne tematy, przedstawienie
     w wykonaniu wybitnej i uzdolnionej artystki - Aleksandry Dudziak zostało przyjęte przez naszą młodzież gromkimi brawami i z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

     Dołączona galeria:

     KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - KONCERT PROFILAKTYCZNY - 

      Koncert Muzyczny

      2019-10-29

      Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu, zaprasza na autorski program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. " Co wybierasz śmierć czy życie?" w wykonaniu Pani Aleksandry Dudziak. Koncert odbędzie się w dniu 5.11.2019 r. tj. wtorek o godz. 9.00 w hali sportowej w Grodźcu.
      Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

      przejdź do góry...

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji