Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

23 LUTY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Data publikacji: 2021-02-23

23 LUTY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Od 2002 roku Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje z tej okazji różnego rodzaju inicjatywy.

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja to choroba, która objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju (tzw. zaburzeniami afektywnymi). Według WHO dotyka około 5 procent populacji; w Europie to aż 27 procent. Depresja dwa razy częściej występuje u kobiet niż mężczyzn.

Więcej informacji na temat tej choroby oraz wskazówki, gdzie można szukac pomocy dostępne pod linkiem poniżej.

https://wyleczdepresje.pl

 

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

Data publikacji: 2021-02-22

INFORMACJA

O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W GRODŹCU

 

Na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego zgłosiło się  20 osób.

 Do dalszego postępowania zakwalifikowało się  14 osób, które spełniły wymagania formalne ogłoszone w naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

 

Grodziec, 22.02.2021.

                                                                      

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

                                                                                 /-/ Kinga Krysiak

RODZINA 500+

Data publikacji: 2021-02-01

Załączniki:

 1. RODZINA 500+ (plik pdf 157KB)

Dowóz osób na szczepienie w Gminie Grodziec

Data publikacji: 2021-01-22

Załączniki:

 1. Dowóz osób na szczepienie (plik docx 132KB)

INFORMACJA-ŚWIADCZENIA RODZINNE

Data publikacji: 2021-01-21

Załączniki:

 1. ŚWIADCZENIA RODZINNE (plik docx 40KB)
 2. TERMINY (plik doc 52KB)

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Data publikacji: 2021-01-18

Załączniki:

 1. LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM (plik pdf 469KB)

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO GKRPA W GRODŹCU W 2021 R.

Data publikacji: 2021-01-14

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych z dniem 14.01.2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM (plik pdf 257KB)

Informacja - godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu czynny będzie w godzinach od  7:30 do 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy

24 GRUDNIA 2020 ROKU – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU BĘDZIE NIECZYNNY

Data publikacji: 2020-12-18

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2020 R. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRODŹCU BĘDZIE NIECZYNNY

ŻYCZENIA

Data publikacji: 2020-12-18

Wesołych Świąt

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2020-12-03

         Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

          Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnychw życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

            W tym trudnym dla wszystkich okresie pragniemy ciepło objąć myślami wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Niech każdego dnia otrzymują życzliwość i wyrozumiałość, a siła towarzysząca w pokonywaniu trudności dnia codziennego będzie dodawała odwagi do realizacji planów i marzeń.

 

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                         Pomocy Społecznej w Grodźcu 
wraz z Pracownikami

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Data publikacji: 2020-11-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że mieszkańcy powiatu konińskiego mogą jeszcze korzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie do rozdysponowania ma jeszcze 170 tys. zł.

Pieniądze te mogą być przeznaczone na zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Chodzi o: wózki, aparaty słuchowe, pionizatory, protezy, kule ortopedyczne, ale też materace przeciwodleżynowe, pampersy oraz podkłady.

Osoby zainteresowane zachęcamy i zapraszamy do kontaktu z PCPR w Koninie, najlepiej telefonicznie, pod numerem: (63) 243-03-06 lub poprzez stronę internetową.

http://www.pcpr.konin.pl/srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne

http://www.pcpr.konin.pl/sprzet-rehabilitacyjny

Program „Wspieraj Seniora” w Gminie Grodziec

Data publikacji: 2020-11-27

Na mocy umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim-

Gmina Grodziec bierze udział w ogólnopolskim programie “Wspieraj Seniora”.

Za realizację programu na terenie Gminy Grodziec odpowiada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Zał.1 (plik doc 376KB)

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Data publikacji: 2020-11-24

Informujemy, iż Gmina Grodziec otrzymała grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

-

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-11-12

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 12.11.2020 r. do odwołania będzie prowadzony w formie zdalnej.

Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod nr 667-951-678 w godzinach pracy punktu tj. 13:30 do 15:30.

Harmonogram pracy:

12 listopada 2020 roku

26 listopada 2020 roku

10 grudnia 2020 roku

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-11-05

Bezpłatna infolinia: 22 505 11 11

https://wspierajseniora.pl/

wspieraj seniora - plakat 1wspieraj seniora - plakat 2

Klauzula rekrutacja

Data publikacji: 2020-10-28

Klauzula wykorzystywana w procesie rekrutacji.

Załączniki:

 1. Klauzula rekrutacja (plik pdf 42KB)

Komunikat- ograniczenia w obsłudze klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2020-10-14

Drodzy mieszkańcy gminy Grodziec- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu nie ogranicza swojej działalności. Wizyty będą jednak realizowane w pierwszej kolejności u osób wymagających natychmiastowego wsparcia lub starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Nasze działania mają na celu prewencję w ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość dla dobra osób korzystających z pomocy Ośrodka i jego pracowników. Odpowiedzialnie dbajmy o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźcu
/-/Kinga Krysiak

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) wprowadzam od dnia 14 października 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w następującym zakresie:

- WIZYTY W GOPS:
W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wprowadza się ograniczenia wizyt podopiecznych w GOPS jedynie do spraw pilnych.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w GOPS, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika.

Przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 9:00- 17:00,
wtorek- piątek 7:30-15:30.


Kontakt osobisty podopiecznego z pracownikiem możliwy jest poprzez stanowisko obsługi utworzone w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (budynek GOPS, ul. Główna 38, wejście za ośrodkiem zdrowia, od strony parkingu).

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w GOPS należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Podopieczni zobowiązani są do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa: zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk.

- W GOPS:
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową (ul. Główna 38, 62- 580 Grodziec) za pomocą poczty elektronicznej opsgrodziec@pomost.poznan.pl , przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie (63 246-31-40).

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Pracownicy socjalni zobowiązani są do ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt w terenie. Wszelkie sprawy należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej poprzez rozmowy telefoniczne.

Osobom pobierającym świadczenia w Kasie, w celu zabezpieczenia ciągłości wypłat, zaleca się zakładanie kont bankowych, na które będą przekazywane środki finansowe.

PODZIAŁ REJONÓW PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

Data publikacji: 2020-10-14

tel. 63 246-31-40

PRACOWNICY SOCJALNI:

- JADWIGA KOTWAS

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec: ul/ Łąkowa, Szkolna, Świerkowa, Wrzosowa, Młyńska, Wiatraki
Aleksandrówek, Lądek, Lipice, Nowy Borowiec, Nowa Ciświca, Stara Ciświca, Tartak., Stary Tartak, Wielołęka, Zaguźnica

- WIESŁAWA PERCZYŃSKA

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec ul. Kwiatowa, Pogodna, Wiejska, Główna, Targowa, Polna, Ogrodowa; Biała, Kolonia Biała, Biskupice, Biskupice Kolonia, Bystrzyca, Czarnybród, Janów, Królików Czwarty, Łagiewniki, Wycinki.

- ANNA OSMAN

REJON DZIAŁANIA:
Grodziec ul. Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Parkowa, Plac ks. abp. Dąbrowskiego, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Wierzbowa, Zwierzyniecka; Stary Borowiec, Nowa Huta, Stara Huta, Nowe Grądy, Stare Grądy, Mokre, Królików, Konary, Junno.

ASYSTENT RODZINY

- ANNA CEGIELSKA

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I STYPENDIUM

- ANETA TORCZYŃSKA

KIEROWNIK GOPS

- KINGA KRYSIAK

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

Data publikacji: 2020-10-14

Zachęcamy do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu CYFROWA WIELKOPOLSKA. Szczegóły projektu w załączniku.

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

INFORMACJA SZPITALA KLINICZNEGO IM. W. DEGI UM W POZNANIU

Data publikacji: 2020-09-29

Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu informuje o projekcie dedykowanym osobom po udarze mózgu. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. INFORMACJA SZPITALA KLINICZNEGO IM. W. DEGI UM W POZNANIU (plik pdf 9478KB)

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE

Data publikacji: 2020-09-28

Informacja w sprawie dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w zakresie dofinansowania do zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami Powiat wciąż jest w posiadaniu środków na realizację w/w zadania.
Mając na uwadze stan epidemii COVID-19 PCPR w Koninie informuje, iż wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę www.sow.pfron.org.pl.
Wszelkich informacji na ten temat udziela Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Pan Tomasz Kubalak pod numerem telefonu 63 243 03 10 lub e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl.

PROJEKT

Data publikacji: 2020-09-22

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych kieruje projekt pod nazwą "Zawodowcy" dla osób powyżej 30 lat z województwa wielkopolskiego - szczegóły w załącznikach

PROJEKT

Załączniki:

 1. PROJEKT (plik pdf 489KB)
 2. PROJEKT (plik pdf 1885KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...